Waar houdt ATOA zich mee bezig?

Coaching gericht op eigenaarschap

Effectieve en actiegerichte leerlingbespreking

Werken aan een professionele cultuur in je school

Het werken in de sectie verbeteren

Collegiaal leren: 
leerlingen activeren en motiveren in tien weken

Formatief handelen in de praktijk 

Driehoeksgesprekken vormgeven

Het praktijkgericht vak op de Havo implementeren

ATOA heeft de ambitie om in contact met de ander ontwikkeling op gang te brengen, waardoor de ander zijn doel kan bereiken. Samen zichtbaar krijgen wat er al was en versterkt kan worden, maar ook samen werken aan het doorvoeren van veranderingen waar bij uiteindelijk meer leerlingen meer leren. ATOA staat voor Advies en Training voor onderwijsambities.

Op 1 januari 2016 heb ik, Jannet Marechal, ATOA opgericht. Van oorsprong ben ik docent bewegingsonderwijs en onderwijskundige. Als zelfstandig trainer ben ik aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs.

ATOA: verbindend en vernieuwend

Havocongres

Meer leerlingen meer leren, dat is waar het om draait. Havoleerlingen zijn gebaat bij enig maatwerk, maar hebben tegelijkertijd ook behoefte aan sociale (ver)binding en kunnen moeite hebben met het maken van keuzes. Havisten kunnen we kenmerken als intelligente, sociaal vaardige en dynamische leerlingen gericht op interactie. De meeste leerlingen gaan het wel redden in de maatschappij… maar niet zonder onderwijs waarin ze voorbereid worden op deze maatschappij. Wat vraagt dit van de manier waarop je je onderwijs aanbiedt en van de manier waarop je je leerlingen begeleidt en coacht? Tijdens het jaarlijkse havocongres ‘Trots op havo’ gaan we in op deze vraag. Het havoplatform organiseert samen met ATOA dit jaarlijkse congres.
Het eerstvolgende congres is op donderdag 2 februari 2023 met keynotespreker ‘Eveline Crone’ (hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden) en auteur van onder andere ‘het sociale brein van de puber’. Meer weten over aankomend havocongres? Ga naar www.havocongres.nl

“Ambitie = jezelf de moeite geven om
jezelf te
ontwikkelen”