Waar houdt ATOA zich mee bezig?

Wil jij vernieuwend en verbindend in jouw school aan de slag met schoolontwikkeling? Hieronder vind je beschrijvingen van veelgevraagde scholingstrajecten die ATOA aanbiedt. Elk traject start met een (online) verkennend gesprek waarin we verwachtingen en beoogde uitkomsten met elkaar delen.

Coaching gericht op eigenaarschap

Effectieve en actiegerichte leerlingbespreking

Werken aan een professionele cultuur in je school

Het werken in de sectie verbeteren

Collegiaal leren: 
leerlingen activeren en motiveren in tien weken

Formatief handelen in de praktijk 

Driehoeksgesprekken vormgeven

Het praktijkgericht vak op de Havo implementeren

Er is meer aanbod, mocht u vragen hebben over onderstaande thema’s vul dan het contactformulier in: