Jannet Marechal

In de onderbouw haalde de leerling nog ruime voldoendes, maar in de bovenbouw lijkt de leerling niet onvertraagd een diploma te kunnen halen… De cijfers zijn dus nog lange tijd voldoende, maar vaak hebben docenten al eerder twijfels over de capaciteiten van de leerling om het examen te halen. De ijverige leerling die probeert te presteren geeft dikwijls ook aan, dat de toetsen ineens veel lastiger zijn geworden. Het werken aan toetskwaliteit kan meer inzicht geven in de waarde van de cijfers, waarop dikwijls de overgang gebaseerd wordt.

Werkwijze

Tijdens het werken in scholen, observeer ik, luister ik, stel ik vragen en bied ik inhoudelijke en procesmatige oplossingen voor dat wat er speelt. Wanneer ik me zo verdiep in de waarom, wat en hoe vraag van de school, kan ik maatwerk bieden. Op deze wijze ontwerp ik met regelmaat een scholingstraject met de school.

Tijdens het bieden van maatwerk verbind ik de theorie aan de praktijk (of omgekeerd), met als uiteindelijke doel dat er duurzame verandering optreedt in de praktijk. Mijn handelen in de praktijk is congruent aan de te verwachten praktijk van de docent/schoolleider. Om schoolontwikkeling in gang te brengen (of te houden) werk ik op alle lagen van de school. Daar waar mogelijk laat ik leerlingen, docenten en schoolleiders participeren (en in sommige gevallen ook conciërges, ouders, logopedisten of andere deskundigen).

 

Ontwikkeling

Vanuit het geboden maatwerk, ontwikkel ik met regelmaat nieuwe instrumenten of nieuw materiaal waar scholen door actuele theorieën te verbinden aan de praktijk. Zo heb ik de afgelopen jaren onderdelen van ‘OBIT in de les’ ontwikkeld, ‘OBIT-coaches’, een aanpak voor een ‘effectieve leerlingbespreking’, ‘opbrengstgericht mentoraat’, ondersteuning voor beoordelingsmodellen bij praktische vakken (waaronder LO en Beeldende vakken). Het meest recente thema is ‘motivatie, feedback en gedachtekronkels’, een mix van theorie en praktijk voor docenten en schoolleidingen. Het verfijnen van instrumenten bedenk ik dus niet vanaf mijn bureau, maar met de mensen in de praktijk.

Jannet Marechal

Mijn achtergrond

Van oorsprong ben ik docent Lichamelijke Opvoeding. Negen jaar heb ik dit prachtige vak als docent mogen geven aan leerlingen. Tevens ben ik in die jaren middenmanager geweest; eerst als coördinator  havo en later als teamleider havo/vwo bovenbouw. In de eerste jaren van mijn docentschap heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen de studie Onderwijskunde gevolgd en afgerond.

Door de combinatie van de studie Onderwijskunde en het werken in de school raakte ik geboeid door de wijze waarop de ene docent uitstekend in staat was leerlingen te activeren en te enthousiasmeren, terwijl de andere docent aan gaf dat leerlingen zo nu en dan maar moeilijk te motiveren zijn. De interactie tussen de docent en de leerlingen en tussen leerlingen onderling boeide mij en boeit mij nog steeds. In die tijd werd activerende didactiek een veelgenoemd begrip, ik deed er mijn afstudeeronderzoek naar voor de RuG. Het activeren van leerlingen dusdanig dat het daadwerkelijk wat oplevert, dat is waar het wat mij betreft nog steeds over gaat.

Naast mijn werk in het onderwijsveld ben ik al jaren actief bij diverse voetbalverenigingen. Ruim 25 jaar als speelster en zo'n 13 jaar als trainer/coach. Momenteel ben ik assistent trainer van C.V.V. Oranje Nassau vrouwen 1 (Hoofdklasse) en trainer/coach van vrouwen 2 (1e klasse).

Hoewel ik woonachtig in Groningen ben, reis ik heel Nederland door om scholen te ondersteunen met de door hen gestelde vragen.

1975: geboren in Groningen
1993: diploma VWO (Wessel Gansfort College Groningen)
1997: diploma 1e gr Docent Lichamelijke Opvoeding (ALO Groningen)
2000: doctorandus in Onderwijskunde RuG (Rijksuniversiteit Groningen)
1997 - 2006: docent Lichamelijke Opvoeding (dr. Aletta Jacobscollege Hoogezand)
1999 - 2000: stage ECNO (Educatief Centrum Noord Oost Nederland)
2006 - 2010: trainer/consultant APS Utrecht
2010 - 2016: senior trainer/consultant APS Utrecht
2016 - heden: oprichter en trainer/consultant bij ATOA (onderdeel van het Netwerk Onderwijsadvieseurs) 

Ga naar boven