Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Scholen leiden leerlingen op voor een toekomst die nog onbekend is. Dat vraagt van scholen dat zij zoeken naar de verbinding met de wereld om hen heen. Leerlingen opleiden voor de toekomst vraagt van scholen ook dat zij bereid zijn om voortdurend zelf te blijven leren. Dit leren in scholen kan gecreëerd worden in een cultuur waarin men leert van en met elkaar. Schoolontwikkeling richt zich op alle activiteiten van de school om de professionaliteit van de medewerkers te bevorderen (zowel schoolleiders, als OOP, als docenten).Tijdens schoolontwikkelingstrajecten kan gewerkt worden aan de visie op verandering, de cultuur waarin deze verandering het beste tot stand kan komen, de benodigde vaardigheden en organisatorische aanpassingen die gewenst zijn.

ATOA begeleidt scholen vanuit veranderkundige principes waarbij we uitgaan van leren van en met elkaar. De urgentie, bereidheid en het vermogen kan zorgen voor effectiviteit wanneer de verschillende lagen van de school met elkaar voor ogen hebben waarom ze verandering willen, hoe ze die verandering aan willen pakken en wat er dan aan activiteiten zullen plaatsvinden. We starten verandertrajecten daarom niet met het ‘wat’, maar met het ‘waarom’. Wanneer helder is wat het droombeeld is van de school (van het MT en van de docenten), dan denken we samen na over wat er al op dat terrein plaatsvindt in de school. Vanuit vertrouwen in elkaar en het zoeken naar wat iemand goed kan, bouwen we systematisch verder aan dat wat de school wil bereiken (we hanteren hierbij de principes van ‘plan-do-check-act’).

ATOA ontwerpt schoolontwikkelingstrajecten op maat met de school. Om te zorgen dat het schoolontwikkelingstraject goed past bij de school, zal om die reden regelmatig naast schoolleiding ook gevraagd worden om enkele docenten en/of leerlingen te laten aansluiten tijdens het ontwerpen van zo’n traject. Als onderlegger hanteert ATOA verschillende onderwijsconcepten.

Leren is spannend. Je even ongemakkelijk voelen, hoort bij het leren, mits je niet te ver buiten je comfortzone treedt. Leren gaat het beste wanneer je je gesteund voelt en wanneer je de ruimte krijgt om te mogen leren. ATOA gaat met schoolleiders op zoek naar manieren waarop de docenten zowel rugdekking als ruimte ervaren tijdens verandertrajecten. Van ATOA mag u ook verwachten dat zij blijft leren. Nieuwe inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen worden gevolgd en waar relevant ook ingezet voor uw praktijk. Het geven en ontvangen van feedback is daarbij een niet te missen onderdeel van de samenwerking tussen u en ATOA

Ga naar boven