Succeservaringen uitlokken bij leerlingen (met DOC-coaching)

Succeservaringen uitlokken bij leerlingen (met DOC-coaching)

Je wilt als leerling presteren of er wordt van je verwacht dat je presteert… Als je niet presteert zijn er consequenties, zittenblijven of gedoe thuis… Tegelijkertijd heb je het gevoeld dat er zoveel moet en dat ‘dat wat moet’ wordt opgelegd door anderen, terwijl je meer en meer ontdekt wie je bent en wat je zelf wilt en ook op zoek bent naar wat je zelf kan en wil bepalen. Het gevoel geen grip te hebben op dat wat je doet en dat wat moet is onaangenaam voor veel jongeren. Bovendien doet de omgeving relatief weinig beroep op (probleem)oplossend vermogen. Dit leidt tot verlies aan eigen kracht om zelfstandig om te gaan met belemmeringen en plotselinge veranderingen.

Beschrijving training

Bij het uitlokken van succeservaringen door DOC coaching leren docenten hoe ze leerlingen Doelgericht, Oplossingsgericht en Contactgericht kunnen coachen.

Docenten/mentoren worden getraind in de manier waarop ze het eigenaarschap van leerlingen kunnen vergroten. Leerlingen hun eigen (haalbare) doelen laten formuleren, hen leren omgaan met belemmeringen door gericht feedback te geven en in dialoog te blijven zijn onderdeel van deze training.

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

Leerlingen helpen met hoe zij het leren kunnen aanpakken, maar ook hoe zij zichzelf ertoe kunnen zetten om te gaan leren is de focus. Versterken van dat wat werkt en daarbij succeservaringen uitlokken doen we in deze training door een mix van handige instrumenten en de manier waarop je communiceert met leerlingen.

Voor wie?

Mentoren/docenten die leerlingen coachen

Hoe lang?

Vier of vijf bijeenkomsten afhankelijk van de wensen van de school.

Mogelijkheden qua vorm

Indien gewenst wordt gedurende de training een trainingsacteur ingezet om de gesprekstechnieken te oefenen en te ervaren wat wel en niet werkt bij het verkrijgen en behouden van ‘echt contact’.

Groepsgrootte

Maximaal 18 docenten. (Bij grotere groepen overleggen of er maatwerk geleverd kan worden.)

Studiebelasting per deelnemer

18-22 klokuren

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten. Indien relevant levert ATOA een lijst met relevante publicaties omtrent het thema.

Investering

Vier of vijf uitvoerende dagdelen. Voor elke trainingsbijeenkomst wordt een half dagdeel voorbereidingstijd in rekening gebracht. BTW is niet verschuldigd.

Ga naar boven