Jannet Maréchal

Als onderwijskundige geef ik training, advies en coaching. Ik werk graag vernieuwend en verbindend. Het liefst onderzoek ik samen met de mensen in de school wat voor hen werkt en hoe dat wat werkt versterkt kan worden. Het werken docenten, mentoren en leidinggevenden is gericht op het weten en vergroten van jouw impact op het leren van leerlingen.

Over ATOA

ATOA heeft de ambitie om in contact met de ander ontwikkeling op gang te brengen, waardoor de ander zijn doel kan bereiken. Samen zichtbaar krijgen wat er al was en versterkt kan worden, maar ook samen werken aan het doorvoeren van veranderingen waar bij uiteindelijk meer leerlingen meer leren. ATOA staat voor Advies en Training voor onderwijsambities. Mijn ambitie is om mensen in het onderwijs te ondersteunen bij hun ambitie. Ik doe mijn werk met plezier en passie, omdat ik mij graag verdiep in anderen en vanuit verbinding vooruitgang wil bereiken.
Als er sprake is van vooruitgang of bewustwording, dan wordt er geleerd. Leren gaat het beste wanneer je je gesteund voelt en wanneer je de ruimte krijgt om te mogen leren. ATOA gaat met schoolleiders op zoek naar manieren waarop de docenten zowel rugdekking als ruimte ervaren tijdens verandertrajecten. Van ATOA mag u ook verwachten dat zij blijft leren. Nieuwe inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen worden gevolgd en waar relevant ook ingezet voor uw praktijk. Het geven en ontvangen van feedback is daarbij een niet te missen onderdeel van de samenwerking tussen de organisatie en ATOA.

Over ATOA

Van oorsprong ben ik docent bewegingsonderwijs en onderwijskundige. Na mijn studie(s) gaf ik tien jaar les op een grote scholengemeenschap op alle afdelingen van de school. Ook werkte ik destijds als leidinggevende van een H/V-afdeling. Daarna vervolgde ik mijn loopbaan als onderwijsadviseur. Dit deed ik jarenlang bij APS (ruim negen jaar).
Op 1 januari 2016 heb ik ATOA opgericht (Advies en Training voor OnderwijsAmbities). Als zelfstandig trainer ben ik aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs. Als netwerk van ervaren zelfstandige professionals is het Netwerk Onderwijsadviseurs breed inzetbaar:
deskundig en dicht op de praktijk. Het Netwerk Onderwijsadviseurs komt bij grotere trajecten of aanvragen voor grote groepen met meerdere trainers op scholen. ATOA is ook (mede-)organisator van het jaarlijkse Havocongres ‘Trots op Havo’ (www.havocongres.nl).

ATOA is een CRKBO erkende instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit. ATOA is sinds 2016 (jaar van oprichting) CRKBO erkend en heeft in februari 2020 een geslaagde audit gedaan voor herregistratie.

Waar houdt ATOA zich mee bezig?

Coaching gericht op eigenaarschap

Effectieve en actiegerichte leerlingbespreking

Werken aan een professionele cultuur in je school

Het werken in de sectie verbeteren

Collegiaal leren: 
leerlingen activeren en motiveren in tien weken

Formatief handelen in de praktijk 

Driehoeksgesprekken vormgeven

Het praktijkgericht vak op de Havo implementeren